Om TrainTeam AB

TrainTeam är ett utbildnings och konsultföretag för järnvägsbranschen. Vi har tillsammans lång och bred erfarenhet av utbildning inom en rad kompetensområden. Vi har behörighet att utbilda på de flesta fordonstyper i Sverige och har gedigna och ingående kunskaper om TTJ (de operativa regler som gäller för järnvägen). Vi har alla vår bakgrund inom järnvägen och har en fot i loket och en i utbildningssalen.

Vi är av den uppfattningen att man ska känna till det man gör och göra det man undervisar. Genom löpande praktisk tillämpning ser vi till att hålla oss uppdaterade och insatta i de faktiska situationer som gäller för den vardag vi utbildar inom. Genom att ha järnvägskunskapen förankrad i alla led av vår verksamhet kan vi hålla oss nära våra kunder och våra kunders vardag. Det är en förutsättning för ett bra och tillförlitligt resultat. Vi brinner för järnväg som företeelse och verksamhet och vill vara en del av att driva frågan om säkerhet och robusthet vidare. Vi är övertygade om att järnvägen, på alla sätt, är framtidens hållbaraste och bästa transportmedel och är glada att få bidra till den utvecklingen.