Tjänster

Utbildning

Vi genomför utbildningar inom de flesta kompetensområden av järnvägen, allt från typutbildningar på fordon till hela grundutbildningar till förare, växlare och tillsyningsmän. Vi har kompetens att genomföra nischade teknikutbildningar inom bl a broms, ATC, ETCS och elektronik samt ingående fördjupningar inom regelverk och säkerhetsfrågor. Vi har ett nära samarbete med TCC (Transport Competence Center) och har tillsammans med dem en bredd och ett instruktörsunderlag som saknar motsvarighet inom svensk järnväg idag. Vi genomför utbildningarna antingen ute hos dig som kund eller hemma i vår egen eller TCC s lokaler, allt efter de önskemål och förutsättningar som passar dig som kund bäst.

TrainTeam kan erbjuda utbildningar enligt bl a följande:

  • Grund och repetitionsutbildningar för förare alla kategorier från förare växling sidospår till instruktionsförare tågfärd
  • Lärarutbildningar.
  • ERTMS/ETCS och ATC (Säkerhetssystem för fordon)
  • Bromsföreskrifter/Bromsteknik
  • Handhavande/teknik på de flesta förekommande fordon
  • Vistas i spår (krävs för alla som ska vistas i spårområde som inte är tillgängligt för allmänheten)
  • Föreskrifter inom de flesta områden.(JTF mm.)
  • Elteknik och Elskyddsutbildningar.
  • Specialutbildningar (Fråga oss)

Konsultation

Genom vår samlade erfarenhet kan vi vara behjälpliga med konsultation och handläggning inom en lång rad områden. T ex sätta ihop utbildningsplaner, sköta tillståndsansökningar, skriva regelverk, korrigera och korrekturläsa befintliga regeltexter, göra korsreferenslistor, skriva säkerhetsstyrningsdokumentation, göra handhavande böcker, skriva utbildningsmaterial mm. Har vi inte just den kompetens du för tillfället eftersöker, skaffar vi oss den genom vårt kontaktnät eller genom certifieringar.