Konsultation

Genom vår samlade erfarenhet kan vi vara behjälpliga med konsultation och handläggning inom en lång rad områden. T ex sätta ihop utbildningsplaner, sköta tillståndsansökningar, skriva regelverk, korrigera och korrekturläsa befintliga regeltexter, göra korsreferenslistor, skriva säkerhetsstyrningsdokumentation, göra handhavande böcker, skriva utbildningsmaterial mm. Har vi inte just den kompetens du för tillfället eftersöker, skaffar vi oss den genom vårt kontaktnät eller genom certifieringar.